Jongdierendag 21 september gaat niet door !

Door diverse omstandigheden is het ons helaas niet gelukt om voor dit jaar de Jongdierendag op 21 september 2019 te organiseren.

Als bestuur betreuren wij dit ten zeerste. Op de ledenvergadering van 3 september 2019 zal hier nader op worden ingegaan.  

 

Namens het bestuur wensen wij iedereen een goede vakantie toe en zien jullie graag op de aankomende ledenvergadering

 

Met vriendelijke groet,

 

Secretaris E.N.P.K.V.

Henk OlthuisDe heer Zwanenburg gehuldigd vanwege 50 jaar lidmaatschap!

Omdat de gezondheid van de heer Zwanenburg te wensen over laat om op de jaarvergadering aanwezig te zijn, zijn vandaag twee bestuursleden op bezoek geweest om de heer Zwanenburg hiermee te feliciteren en te voorzien van de bijbehorende speld en een bos bloemen.
Het was een gezellig uurtje onder het genot van een kopje koffie en thee met chocoladebonbons.
Er werden herinneringen gedeeld hoe het vroeger was, en tegenwoordig is.
Namens de heer Zwanenburg bedankt en de hartelijke groeten voor alle leden.

 
Jaarvergadering goed bezocht.

De jaarvergadering op 12 maart is goed bezocht.
Helaas heeft dat geen nieuwe kandidaten opgeleverd voor een bestuursfunctie.
Bestuurslid en notulist Dries Geut nam afscheid als bestuurslid. Dit ging vergezeld met het aanbieden van een bos bloemen en de speld die hoort bij de benoeming
 `Lid van verdienste`.
De heer Gert Zwanenburg is 50 jaar lid en krijgt de bijbehorende speld.
Helaas kon de heer Zwanenburg door persoonlijke omstandigheden hierbij niet aanwezig zijn. Enkele bestuursleden gaan hem thuis bezoeken.
Jaarverslag van secretaris en penningmeester werden goed gekeurd alsmede de controle door de kascommissie.
Vanwege zijn 85 e verjaardag werd door de heer Frits Schippers een consumptie aangeboden. Dit voorbeeld werd gevolgd door het nieuwe Lid van Verdienste de heer Geut.
Na de pauze werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de clubshow die ondergebracht was bij de Reggeshow in Rijssen.
Fraaiste  haan groot n.v.t.
Fraaiste  hen groot Twentse hoen zilverpatrijs  v/o H.P. Enserink
Fraaiste  haan dwerg Chabo Okina krulvederig wit     m/j H. van der Wilk
Fraaiste  hen dwerg Hollandse kriel zwart      v/j R. Holtvluwer
Fraaiste  Serama      v/j B. Raamsman
Fraaiste  sierduif doffer Duitse Modena Sch.   Zwart    jong A. Berkhof
Fraaiste  sierduif duivin A.b.tr.duif Blauw gekrast     oud W.  Nieuwenhuis jr.
Fraaiste  konijn ram Lotharingerdwerg Madagascar oud H. Grievink
Fraaiste  konijn voedster Belgische haas Kleur     jong H. Olthuis

   

   

    
                                 
    
  Dries Geut, Lid van Verdienste


Gezellig druk en veel belangstelling op de Dier-en Buitenlevenmarkt in het centrum van Nijverdal

Onze vereniging was daar met een stand aanwezig en had over belangstelling niet te klagen. Er waren kippen, krielkippen, sierduiven en konijnen. Deze markt is opgezet in het kader van werelddierendag. Er was documentatiemateriaal aanwezig, en hebbedingetjes voor de kinderen. Ook werd er veel informatie gevraagd over het houden van kleindieren.
Er was tevens een kinderboerderij met 70 dieren, die uiteraard veel aantrekkingskracht had op de kinderen.
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag onder uitstekende weersomstandigheden.
Dagje Nordhorn was groot succes! 


Leden van de verenigingen Vriezenveen,Almelo, Rijssen en Nijverdal waren vandaag te gast bij de kleindiervereniging in Nordhorn. Rond de klok van 10:00 uur werden we ontvangen bij het clubgebouw in Nordhorn waar we aan konden schuiven voor de koffietafel met broodjes. Na het welkomswoord van de voorzitter werden er vier groepen gemaakt die vervolgens een bezoek gingen brengen bij vier konijnenfokkers.Erg interessant om eens achter de schermen te kijken bij onze oosterburen, die hier met veel passie hun vrije tijd aan besteden. Veel hokken zijn gebouwd van lichtgewicht beton, rot niet. En opvallend was het LED-lampje dat in elk hok geïntregeert was in het plafond.Na het bezoek aan de fokkers konden we in het clubgebouw nog genieten van broodjes braadworst en verschillende soorten koude pastasalades en kon men zijn dorst lessen. We kunnen terugzien op een geslaagde dag. Alle medewerkers in Nordhorn bedankt voor deze dag, jullie hadden het perfect voor elkaar.

                                               Sfeerïmpressie hokbezoek Nordhorn

 

 

Clubs uit regio trekken meer samen op

31 maart 2018 Tom van den Berg

Bestuursleden van APKV Het Oosten, ENPKV uit de gemeente Hellendoorn, De Eendracht uit Rijssen en Nut & Genoegen uit Vriezenveen hebben de afgelopen maanden tweemaal met elkaar om tafel gezeten met als insteek: hoe kunnen we samenwerken om de kleindierensport bij een breed publiek in beeld te krijgen en te houden. En hoe kunnen we meer mensen interesseren in het houden en fokken van kleindieren? Het zijn geen fusiebesprekingen, maar het is duidelijk dat veel verenigingen anno 2018 te klein zijn om zelfstandig veel activiteiten op te zetten. Bovendien is het ledenbestand vaak behoorlijk vergrijsd, met leden die in het verleden vaak al veel voor de vereniging hebben gedaan. Zij kijken naar een nieuwe generatie om de fakkel over te nemen.

Prima sfeer

De gesprekken verliepen in een bijzondere prettige sfeer. De eerste concrete stappen die worden gezet zijn bedoeld voor de leden van genoemde verenigingen zodat zij elkaar vaker tegen komen en elkaar beter leren kennen.

Stimuleren

Wat is daarbij afgesproken? De besturen gaan de leden stimuleren om zoveel mogelijk mee te doen aan de Jongdierenkeuring bij ENPKV in de nieuwe manege in Hellendoorn. Deze jongdierendag is dit jaar op zaterdag 22 september. De locatie biedt onder meer parkeergelegenheid voor de deur van de hal, een royale hal en een prima kantine om gezellig bij elkaar te zitten.

Gezamenlijk

We blijven dit jaar nog even in Duitse sferen, omdat op 3 november een gezamenlijk bezoek op stapel staat bij de kleindierenshow in Emsbüren.

Het zijn eerste stappen om met elkaar nog meer plezier te beleven aan onze schitterende hobby.

Beste mensen,

Met ingang van 6 maart is onze nieuwe secretaris
Dhr. H.Olthuis, Stegeboersweg 8, 7642 NP
, Wierden.
Tel: 0546-576421, e-mail: olthuis.h@gmail.com 

I
k bedank iedereen voor de goede samenwerking in onze hobby en verenigingsleven,
en wens Henk veel plezier in het bestuur kleindierenvereniging ENPKV.

Met vriendelijke groet,
Henk Enserink.

Jaarvergadering met 5 jubilarissen

Op de jaarvergadering van de Eerste Nijverdalse  Pluimvee – en Konijnenfokkers Vereniging  werden maar liefst 5 leden in het zonnetje gezet. 50 jaar lid is de heer A. Berkhof, waarvan jaren secretaris en de laatste 15 jaar voorzitter. Berkhof werd tevens “Lid van Verdienste” door zijn grote betrokkenheid en inzet waarvoor de bijbehorende spelden en oorkonde werd overhandigd. Ook 50 jaar lid is de heer J.W. Masman, deze kon helaas om gezondheidsreden niet aanwezig zijn.
25 jaar lid is de heer A.H. van der Wilk.
De tatoeëerders de heren K. Klompenmaker en W.J. Spenkelink werden beide een oorkonde overhandigd vanwege 30 jaar tatoeëren van jonge konijnen.

In het bestuur is de heer H. Enserink gestopt als secretaris, waarvoor hem een oorkonde werd overhandigd voor 15 jaar inzet. De heer H. Olthuis is vanaf heden de nieuwe secretaris.

Hierna werden de prijzen uitgereikt van de clubshow.
Mooiste grote hoen haan Twents hoen zilverpatrijs              1ZG94   H.P. Enserink
Mooiste grote hoen hen   Twensthoen Patrijs                      1F96    H.P. Enserink
Mooiste dwerghoen haan  Brahma kriel Wit zwartcolumbia      ZG95   M. Maathuis
Mooiste dwerghoen hen   Sussex kriel  Wit zwartcolumbia      1F96    R. Holtvluwer
Mooiste Serama haan/hen                                                1ZG95  B. Raamsman
Mooiste sierduif doffer IJsduif Vederv. IJskleurig witgeschubd 96  Comb. Holtvluwer
Mooiste sierduif duivin     Duitse Modena Schietti Zwart        97 U    A. Berkhof
Mooiste konijn ram          Belgische haas haaskleur               1F96.5   H. Olthuis
Mooiste konijn voedster     Belgische haas haaskleur             1F96     H. Olthuis
Alle jubilarissen en prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd!

   

   

   

   

Dagje Duitsland

Op zaterdag 20 mei werd een "hokbezoek" gebracht aan de zuchtanlage van de kleindiervereniging in Rhede Duitand, samen met leden van De Eendracht uit Rijssen en van Nut en Genoegen uit Vriezenveen. Het is een park waar fokkers hun dieren kunnen onder brengen als er thuis geen of onvoldoende mogelijkheden voor zijn.
Wij werden rond elf uur hartelijk ontvangen door enkele bestuursleden van de Rassegeflügelzuchtvereins Rhede e.V. onder het genot van een kopje koffie.
Daarna gingen we het park bekijken met hoofdzakelijk hoenders en dwerghoenders, al waren er ook een aantal prachtige exemplaren Oorspronkelijke duiven te bewonderen.

Hierna werd de lunch gebruikt met soep, brood en worst. En uiteraard vloeide het bier rijkelijk.

In de middag werd nogmaals door het park gewandeld en gesproken met de gastheren over onze hobby, compleet met tentoonstellingsvoorwaarden. Die -zo bleek- toch op verschillende gebieden behoorlijk afwijkt van de onze. De kosten voor inschrijving zijn bijvoorbeeld 3 keer zo duur. Vijftien euro per nummer is daar meer regel dan uitzondering.
Ook werd de vrachtwagenaanhanger bekeken. Hierin zit alles wat men nodig heeft om een tentoonstelling op te bouwen van ruim 300 kooien. Erg praktisch! Na de demonstratie hoenderhypnose rond drie uur, was er nogmaals koffie, met als verrassing overheerlijke taart.

Hierna werd de terugreis aanvaard na afscheid genomen te hebben.
Het was een leuke dag met uitzonderlijk mooi weer.
Wim en Ursela Nieuwenhuis bedankt voor de organisatie, het is voor herhaling vatbaar!

Kijk ook eens op de website http://www.rgzv-rhede.de

 

Jaarvergadering dinsdag 14 maart 2017

Op de jaarvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar 2016.
Na de opening werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de heer T.M. Wiegerink die overleden is op 22-02-2017.
Het jaarverslag van de secretaris (gelezen en opgesteld door de heer Dries Geut),en penningmeester met een toelichting op de cijfres van de heer Henk ter Harmsel,werden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd. De kascontrolecommissie -de heren H. Zandbergen en R. Holtvluwer- waren vol lof over de boekhouding van de penningmeester.
Geen wonder want de heer Henk ter Harmsel doet dit met de nauwkeurigheid als van een zwitsers horloge!

Het aantal konijnenfokkers loopt terug. Afgelopen jaar werden slechts 13 konijnen getatoueerd.

Het ledental vertoont een lichte daling door de vergrijzing en het feit dat zich nauwelijks nieuwe leden aanmelden. Helaas een landelijke trend.Toch hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld te weten mw. M.Boske (Duitse Reus) en de heer R.Butink (Twentste kriel)

Aftredend en herkiesbaar was onze penningmeester de heer ter Harmsel.
Daar zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld, blijft Henk voor de komende vijf jaar deze functie vervullen.

In het bestuur heeft een kleine verschuiving plaats gevonden. De secretaris de heer Henk Enserink heeft besloten zijn functie na 15 jaar als secretaris te willen beëindigen. Het bestuur heeft besloten Henk te benoemen als "Lid van verdienste". Vergezeld door het opsteken van de bijbehorende speld. Henk van harte gefeliciteerd! Welverdiend , want een secretaris heeft in een vereniging het meeste te doen.

Het bestuur heeft in de heer Martijn Maathuis een naar verwachting goede opvolger gevonden.
Martijn veel succes in je nieuwe functie!

De prijzen van de clubshow 2016 werden hierna uitgereikt.


Fraaiste haan 

n.v.t.
     
Fraaiste hen 1F96 Twents Hoen Wit patrijs H.P. Enserink
Fraaiste haan dwerg 1ZG95 Twentse kriel Zilverpatrijs G. Slooijer
Fraaiste hen dwerg 1F96 Sussex kriel Wit zw.col. R. Holtvluwer
Fraaiste Serama v.j. 1F96 Serama B-klasse B. Raamsman
Fraaiste sierduif dof. 96 Chinese meeuw Blauw gekrast A. Berkhof
Fraaiste sierduif duiv. 97 Fr. trommelduif Blauw zw. geb. H. Stokvis
Fraaiste konijn Ram F95.5 Lotharinger dw. Zwart H. Grievink
Fraaiste konijn voed. 2F95.5 Belgische haas Haaskleur H.Olthuis

Dieren-en Buitenlevenmarkt Nijverdal 1 oktober 2016 in kader van werelddierendag.

Gezelligheid en goede sfeer op Dieren- en Buitenlevenmarkt in het centrum van Nijverdal.
De enpkv was daar aanwezig met een stand.
Bennie en Henk ontpopten zich als ware biologieleraren.
Ook de prachtige Duitse Reuzen van Mandy hadden veel belangstelling.

De mobiele kinderboerderij met maar liefst 70 dieren waren voor de kinderen uiteraard onweerstaanbaar.


Geen update ?

Het kan voorkomen dat de laatste update niet op uw scherm verschijnt. Dat komt doordat uw browser nog uw vorige bezoek aan de website in het geheugen heeft staan. U kunt dit eenvoudig oplossen door in of naast de adresbalk 1x op het ronde pijltje te klikken (vernieuwen) of de toets F5 1x in te drukken.
Hierna verschijnt prompt de laatste update.

 


 

© ENPKV.NL