Jongdierendag 30 september 2017

De 43 ste Jongdierendag voor het eerst in de nieuwe manege ´t Oale spoor te Hellendoorn.
Een geweldige mooie en vooral ruime locatie voor een tentoonstelling of jongdierendag.
Helaas wat minder inschrijvingen, maar de sfeer was er niet minder gezellig om.
De kooien die vrijdagavond al uit de opslag waren gehaald, werden zaterdagmorgen vanaf acht uur opgesteld, na het drinken van een kopje koffie.
Dit alles verliep in een snel tempo waarna men de dieren van huis ging halen.

Vanaf twaalf uur begonnen de heren keurmeesters Schurink , Verboom  en Geut  met het keuren van de hoenders.
De heer Nieuwenhuis nam de sierduiven onder zijn hoede en de heer Stoelhorst de konijnen.

Tussendoor werd twee maal een verloting gehouden, die een mooi bedrag opleverde ter bestrijding van de onkosten.
De winnaars van deze loterij gingen naar huis met een fles wijn, rollade of vleesschotel.

In verschillende weekbladen en dagblad TC/Tubantia was  een artikel geplaatst om aandacht te vragen voor deze dag. Dat is zeker gelukt, er was meer publiek dan anders.
Hellendoorn Journaal en Twents Volksblad bedankt hiervoor. Alsmede TC/Dagblad Tubantia.

Rond vier uur werden de prijswinnaars bekend gemaakt, waarna alles in snel tempo opgeruimd werd.
Dank aan allen die hebben meegeholpen deze dag te doen slagen. Dat zijn uiteraard de inzenders en keurmeesters, maar ook onze sponsor die deze keer het vervoer van de kooien voor zijn rekening nam, de firma Wibbelink  `tuin en dier´.


 

Prijswinnaars Jongdierendag 30 september 2017

Hoofdereprijzen

Konijnen
Mooiste ram            Vlaamse Reus             J. Leus
Mooiste voedster     Belgische haas            H. Olthuis

Grote Hoenders
Mooiste hoen          Twentse hoen              H. Enserink

Dwerghoenders
Mooiste haan          Chabokriel                   R. Prinsen
Mooiste hen            Chabokriel                   R.Prinsen

Sierduiven
Mooiste doffer         Brunner kropper            M. Kogelman
Mooiste duivin         Duitse Modena Schietti  A. Berkhof

Ereprijzen

Jeugdlid
Mooiste Wyandotte                                  Madelon Kerkdijk

Konijnen

Mooiste Vlaamse Reus                            J. Leus
Mooiste Nederlandse hangoor dwerg         T. van den Berg
Mooiste Rex dwerg                                 R. Prinsen

Grote Hoenders
Mooiste Twentse hoen                            H. Enserink

Dwerghoenders
Mooiste Chabo                                      R. Prinsen
Mooiste Hollandse kriel                          H. Holtvluwer
Mooiste Twentse hoen kriel                    G. Slooijer
Mooiste Wyandotte kriel                        M. Kerkdijk
Mooiste Zijdehoen kriel                         M. Kogelman-Roeke

Alle winnaars gefeliciteerd!

foto's jongdierendag...

 

Jongdierendag 24 september 2016

Bijna 200 dieren waren met hun fokker en eigenaren naar manege ´t Oale Spoor gekomen.
De temperatuur was goed, wat de sfeer ten goede kwam,mede door de twee verlotingen,
die een leuk bedag opbrachten, waar de penningmeester uiteraard zeer tevreden mee is.
Lotenverkopers bedankt hiervoor.
Iedereen die heeft geholpen deze dag te doen slagen willen we hierbij bedanken.
Met name de heren keurmeesters; Schurink, Kip, Verboom, Nieuwenhuis en Stoelhorst.
En niet te vergeten de schrijfsters en schrijvers die hierbij onmisbaar zijn!
Martijn Maathuis en Nico de Waard voor het vervoeren van de kooien en Rieta Blankvoort voor het beschikbaar stellen van de aanhanger.
De prijzen gingen dit jaar naar:

Grote Hoenders:
Haan: H.Enserink Twentse Hoen
Hen : H.Smoes Wijandotte

Dwerghoen:
Haan: G.Eshuis Antw.Baardkriel
Hen:   Rick Prinsen Chabo Kriel

Sierduiven:
Doffer: A.Berkhof Duitse Modena
Duivin: H Holtfluwer Ysduif

Konijnen:
Ram:       F.Schipper Wener
Voedster: H.Olthuis Belgische Haas

Serama:
B.Raamsman

 

Jongdierendag 24 september 2016

Beste fokkers van kleindieren,

Voorjaar.                                                                                                                               
Voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. We laten de kou en de nattigheid achter ons, alles wordt weer groen en onze hokken en stallen raken gevuld met nieuw, jong leven. Een drukke, maar prachtige periode om al dat jonge spul te zien opgroeien. Elke dag kijken we of we misschien een topper in spé in huis hebben. Her en der horen we hoopvolle berichten. Veel succes bij het opfokken van de jonge dieren; te zijner tijd hopen we het resultaat te mogen bewonderen.

Zomer.                                                                                                                                    
De vakanties komen eraan; er is al één of twee maal geselecteerd, er zijn dieren die ons niet passen verkocht of weggegeven. De verzorging van de dieren wordt geregeld want we willen onze dieren na de vakantie in goede conditie terugzien.

Herfst.                                                                                                                                     
Ja, de ENPKV denkt al aan de herfst. De eerste stap naar het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Veel fokkers van hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven, sierduiven en konijnen  komen bij elkaar in manege ‘t Oale Spoor in Hellendoorn. Voor de eerste keer in hun leven worden de dieren geconfronteerd met een witte keurjas. De schrijvers noteren ijverig wat de beoordeling is. Je mag het oneens zijn met het oordeel van de keurmeester, maar juist op een jongedierendag is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. Je kunt leren van de keurmeester en de collega-fokkers en als je dit omdraait is het ook waar: men leert ook van jou. Een kans om veel informatie op te doen en je dieren te verbeteren. Bovendien is zo’n dag ook interessant voor een breed publiek, want dat is ook uitgenodigd om een kijkje te nemen. We willen een jarenlange traditie in ere houden; dit jaar op 24 september. Het is nog te vroeg voor een vraagprogramma, maar noteer  deze dag alvast in uw agenda. We hopen op veel inzendingen, aan de organisatie zal het niet liggen na de teleurstelling van 2015.

We wensen iedereen een fijne zomer en tot ziens op 24 september.

Het bestuur van de ENPKV

 

Jongdierendag 26 september gaat niet door

Het spijt ons erg u te moeten meedelen, dat de jongedierendag op zaterdag 26 september niet doorgaat.
Met pijn in het hart zijn we tot deze beslissing gekomen. Ondanks een extra inspanning is het aantal inzendingen dramatisch laag gebleven, zodat het niet verantwoord
  is de keuring door te laten gaan.                           

Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt binnenkort op uw rekening teuggestort.            
We hopen op een beter volgend jaar.                                                                                    

Met vriendelijke groet,
Bestuur ENPKV

 

Open Jongdierendag zaterdag 27 september 2014

Maar liefst 326 dieren werden ter keuring aangeboden op onze 40e jongdierendag. Dat zijn er 50 meer dan vorig jaar!
Hopelijk zet deze stijgende lijn zich voort in de komende jaren.

En dan de prijswinnaars...

Jeugd
Mooiste konijn  Lianne Voortman met een Tan
Mooiste dwerghoen Madelon Kerkdijk met een Wyandotte
Mooiste sierduif Jeffrey hofstede met een Nederlandse Helmduif

Ereprijzen
Konijnen
Vlaamse reus  J. Leus
Wener  Cynthia ten Bergen
Tan  D. Voortman

Hoenders
Twentse hoen  H. Enserink
Wyandotte  J. Smoes

Dwerghoenders
Hollandse kriel  K. Burink
Antwerpse baardkriel  K. Burink
Watermaalse baardkriel  Justin velten
Sebright  J.G. Korte
Brahma Kriel  M. Maathuis
Wyandotte kriel  H. Smoes
Wyandotte kriel op 1 na mevr. A. Kerkdijk
Chabo  R. Prinsen
Chabo op  1 na R. Prinsen

Watervogels
Campbell eend Evers
Indische loopeend U. Nieuwenhuis

Sierduiven
Figurita meeuw R. Prinsen
Arabische trommelduif  M. Kogelman
Thuringer vleugelduif  H. Holtvluwer
Oud Duitse ekster tuimelaar H. Stegeman
Nederlandse helmduif  J. Hofstede
Oosterse roller R. Holtvluwer

Hoofdereprijzen
Konijnen

man    H. Olthuis met Belgische haas
vrouw J. Leus met een Vlaamse reus

Hoenders
man     Cynthia ten Bergen met een Shamo
Vrouw H. Smoes met een Wyandotte

Dwerghoenders
man    J.G. Korte met een Sebright
vrouw K. Burink met een hollandse kriel

Mooiste watervogel
U. Nieuwenhuis met indische loopeend

Sierduif
man    R. Prinsen met een Figurita meeuw
vrouw R. Holtvluwer met een Oosterse roller

Mooiste Serama
B. Raamsman 

© ENPKV.NL